1. Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania.
2. Następnie opcję Programy i funkcje
3. Wybierz z listy program WebControl a następnie kliknij przycisk „Odinstaluj/Zmień”.
4. Aby zakończyć proces deinstalacji WebControla wykonuj wyświetlane na ekranie polecenia: