Poniżej prezentujemy Państwu bazę artykułów związanych z tematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie:

Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska, skala problemu, działania profilaktyczne – Łukasz Wojtasik – artykuł omawia istotę cyberprzemocy i skalę zjawiska na podstawie badań. Zawiera również informację o działaniach mających na celu zabieganie wystąpienia problemu (PDF, 177KB).

Dzieci on-line w oczach rodziców – komunikat prasowy przedstawiający wyniki badań nad przekonaniami rodziców o korzystaniu przez ich dzieci z Internetu oraz świadomością zagrożeń płynących z Sieci (PDF, 137KB).

Kontakt dzieci z niebezpiecznymi treściami w InternecieŁukasz Wojtasik – raport z badań dotyczących doświadczeń dzieci związanych z niebezpiecznymi treściami w Internecie (PDF, 163KB).

Przemoc rówieśnicza a media elektroniczneŁukasz Wojtasik – raport z pierwszych w Polsce badań nad zjawiskiem cyberprzemocy (PDF, 148KB).

Wykorzystywanie dzieci w InternecieŁukasz Wojtasik – w artykule dokonano analizy polskiego prawodawstwa w perspektywnie ochrony dzieci przed zagrożeniami w Internecie, porównano najważniejsze elementy polskich przepisów w tym zakresie z prawodawstem innych krajów. Przedstawiono również krótką historię działań realizowanych w Polsce na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Sieci (PDF, 144KB).

Dziecki aktywne on-line – Gemius dla Fundacji Dzieci Niczyje – raport z badań aktywności online użytkowników Internetu w wieku 7-14 lat (m.in. czas spędzany w Sieci, poszukiwane treści) (PDF, 96KB)

Charakterystyka zagrożeń dla dzieci w InternecieŁukasz Wojtasik – artykuł omawia dwie kategorie zagrożeń, na jakie narażone są dzieci korzystające z Internetu: niebezpieczne kontakty oraz szkodliwe (niebezpieczne) treści. Podane są również wyniki badań skali tych zagrożeń (PDF, 144KB).